طرح درس پیامهای آسمانی دوم راهنمائی                            

  درس اول

موضوع درس: درس اول: شگفتیهای خلقت                    تهیه وتنظیم: بهنام نکوئی

                                                                                 علی کبیری

                                                                                 همایون صیدی سامانی                                        زمان :90دقیقه

هدف کلی

فرگیران با شگفتي هاي خلقت دروجود انسان وآفرينش آسمان ها وزمين آشنا می شوند

اهداف جزئی

 

1- بیان شگفتیهای چشم

 2- تدبر و تفکر دانش آموزان در مخلوقات و پی بردن به وجود خالقی دانا و توانا

 3- شناخت خدای یگانه و شگفتیهای چشم

اهداف رفتاری

 

1- تقویت ایمان واعتقاد براصل خداشناسي

2- تشدید علاقه ايجاد اميد نشاط،اعتماد به خدا

اهداف رفتاری درعمل

 

سعی وتلاش برای انجام تفکردرافرینش انسان واجزاء بدن انسان

 

روش تدریس

1- پرسش وپاسخ    2-روش کاریی تیمی

رسانه آموزشی

کتاب درسی -  برگه سولات ارزشیابی تشخیصی- اسلاید وcd

مدل کلاس

به صورت گروهی فرگیران به 4گروه 4نفری تقسیم می شوندوبه طوری که هر4نفرهم دیگر را بببینندوهر گروه نام گذاری می شود.

فعالیت قبل از تدریس

سلام واحوال پرسی- حضور وغیاب ذکر حدیث با موضوع درس برای آمادگی دانش آموزان برای درس جدید

ارزشیابی تشخیصی

پرسش شفاهی از دانسته هاشامل1-  در خصوص چشم به عنوان یک مخلوق شگفت بیان نماید

                                             ارائه درس جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف ورودی

معلم حداقل این موارد را در خصوص چشم به عنوان یک مخلوق شگفت بیان نماید. الف: چشم محافظی به نام پلک دارد.    ب: بسیار سبک و کوچک است. ج: چشم احساس را منعکس می کند. د: بدون شارژ کار می کند و عدسی خود را خود به خود تنظیم می کند. ه:5/2 میلیون سلول عصبی دارد. و: چشم از فیلترهای و صافی های بیرونی به نام مژه برخوردار است.1- چشم محافظي به نام پلك دارد2-خودش راشستشو مي دهد3-عدسي خود به خود تنظيم مي شود4-بدون شارز كار مي كند5-درون محافظي محكم قرار دارد 6-بسياركوچك است 7-دامنه تصوير يرداري وسيعي دارد170درجه را دريك نگاه مي بيند8-سبك است-مي تواند احساس را منعكس كند--ازسايه باني خود كار بهره مي برد(ابرو-خودش را ترميم مي كند-مواد زائد را دفع ميكند-دوونيم ميليون سلول عصبي دارد-رنگ هارا تشخيص ميدهد - ازصافي هاي بيروني به نام مژه برخورداراست-عدسي متحرك است -ماهيچه آن راحركت مي دهد)-باتوجه به ميزان نورديچه اش باز وبسته مي شود-قابليت ديد درزير دريارا دارد -دوچشم مكمل همديگرند-اشك 10عتصر دارد-ميلياردها چشم وجوددارد ولي دوتا هم مثل هم نيستند-درحفظ تعادل فرد مؤثراست

امير مومنان (ع) درباره آفرينش انسان

 مي فرمايند :ازخلقت اين انسان بايد تعجب كرد كه با تكه اي چربي نگاه مي كندباپاره اي گوشت سخن مي گويدوبا چند استخوان ريز مي شنود

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

Ãاز گروههامی خواهدطلیعه رابخوانند

 

Ãاز گروهها می خواهد موضوع در س رابخوانندونکات مهم درس راخلاصه کنند

 

Ãگروهها فعالیت کلاسی را انجام بدهند

 

Ãآیات وروایات درمورد خلقت انسان رابخوانند

Ãسوال مطرح شده رااز دانش آموزان می پرسد.

 

Ãجداول راکه دانش اموزان کامل می کنند نظارت می کند

Ãیشتر بدانیم را دانش آموزان مطالعه می کنند.

 

Ãخودت را امتحان کن را در دفتر می نویسند

 

Ãقسمت نیایش را می خوانند

Ãدانش آموزان یعد از مطالعه نظر خود را به سر گروه می دهند وان را روی تابلو می نویسند

Ãدانش اموزان درموضوع شگفتیهای خلقت                    صفحه 4/5را مطالعه می کنندوخلاصه بحث را روی تابلو می نویسند.

Ãدانش آموزان نظر خود را درمورد چشم فعالیت کلاس ارائه می دهند

Ãآیات وروایات را چند با تکرارمی کنند.

Ãدانش آموزان درهر گروه نظر خود رادر مورد سوال بیان می کنند

Ãدانش آموزان درگروهها جداول را کامل می کنند

 

Ãدانش آموزان این قسمت را درگروه مطالعه می کنند.

Ãاین قسمت را در دفترثبت می کنند و پاسخ آنها را می نویسند.

Ãیکی از دانش آموزان باصدای بلند این قسمت را می خواند.

ارزشیابی تکوینی

پرسش شفاهی از دانش اموزان از بحث شگفتیهای خلقت                    ،تعیین تکلیف از قسمت خودت را امتحان کن وارائه پیشنهادباتوجه به فعالیت مطرح شده درکتاب درسی بيان نمونه هايي ازشگفتي ها توسط دانش آموزان استخراج سوال ازمتن درس وپاسخ به سوالات خودت را امتحان كن(درمنزل

 

خلاصه وجمع بندی وتعیین تکلیف

دانش اموزان به صورت فردی وگروهی  پیشنهاد را بنویسند ودرمورد ان تحقیق کنند می تواند علاوه بر شگفتی های چشم زندگی زنبور عسل را با توجه به تحقیقات میدانی خود از کتب معتبر و اینترنت استخراج و برای دانش آموزان بیان نماید

[ شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ ۱۹:۳ بعد از ظهر ] [ همايون صيدي ساماني ]
درباره وبلاگ

امکانات وب

Powered by WebGozarفال امروز
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
فروش بک لینک طراحی سایت عکس
[ طراحی : نایت اسکین ] [ Weblog Themes By : Night Skin ] دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ